خانه / أخبار / هشدار جهانگیری و «نه ملی» به فراخوان های مشکوک

هشدار جهانگیری و «نه ملی» به فراخوان های مشکوکبه گزارش ایرنا، معاون اول رییس جمهوری امروز در سخنانی در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکی ایران ضمن اشاره به اتفاقاتی که این روزها در کشور می‌افتد، گفت: مسائل اقتصادی را بهانه کرده‌اند که به نظر می آید پشت این قضیه مساله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود.
اسحاق جهانگیری افزود: برخی به بهانه مسائل اقتصادی می خواهند به دولت آسیب بزنند. کسانی که بانی این قضایا هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنان فکر می‌کنند که با این کار به دولت آسیب می‌زنند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: وقتی که جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان رخ داد، حتما کسانی که آن را شروع کرده اند، ادامه دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی هستند که بر آن جریان سوار می شوند.

**فراخوان های مردود:
در پی اقدام های مشکوک در مشهد، فضای مجازی جایگاه پخش فراخوان های اعتراضی در شهرهای مختلف شد که بدون شناسنامه بود.
چندین شهر مهم هدف این فراخوان های تصویری و شعاری بود که می توان به تهران، کرمانشاه، اراک، قزوین، خرم آباد، کرج و سبزوار اشاره کرد تا از فرصت حضور مردم در نماز جمعه شهرستان های مختلف سوءاستفاده شود.
با وجود تمامی این برنامه ریزی ها، شایعه سازی، تحرکات مختلف و شعارهای ساختارشکنانه در فضای مجازی که بیشتر علیه دولت و رییس دولت هدف گیری شده بود، این مساله با اقبالی مواجه نشد و آیین های نماز جمعه در سراسر کشور بدون حرکت مورد انتظار فراخوان دهندگان با آرامش همیشگی برگزار شد.
** ۱۵۱۶ ** انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*


مشاهده بیشتر

نوسازی واحدهای تولیدی، شرط بقای نخستین شهر صنعتی ایران

به گزارش ایرنا، نیم قرن از احداث نخستین شهر صنعتی ایران …